PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 178 din data de 06.07.2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 26 aprilie 2018

Social

ANUNȚ PUBLIC
În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în
calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa
Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna august 2020 a fost iniţiat
următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:
 proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea
Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare
a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului
forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată
a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia, aprobat prin H.C.L. nr.
96 din 26 aprilie 2018.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de
hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa
www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre
menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la
Ghişeul Unic, până cel târziu 14 august 2020, la responsabilul pentru
relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Constantin Toma

Hotarare : https://primariabuzau.ro/wp-content/uploads/2020/07/Hot.-Modificare-%C8%99i-Completare-Regulament-Lemn.pdf

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.