PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 179 din data de 06.07.2020 privind completarea HCL nr. 72/27 martie 2019 pentru aprobarea „Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiul Buzău, Judeţul Buzău”

Social

ANUNȚ PUBLIC
În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de
primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa Consiliului
Local al Municipiului Buzău din luna iulie 2020 a fost iniţiat următorul
proiect de hotărâre cu caracter normativ:
 proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 72/27 martie 2019
pentru aprobarea „Regulamentului local de publicitate privind
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza
municipiul Buzău, Judeţul Buzău”.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de
hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa
www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre
menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la
Ghişeul Unic, până cel târziu 08 iulie 2020, ora 12.00, la responsabilul
pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Constantin Toma

Hotarare : https://primariabuzau.ro/wp-content/uploads/2020/07/NORMATIV-Hot.-Completare-HCL-72-2019-Regulament-Publicitate.pdf

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.