PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 133 din data de 27.05.2020 privind aprobarea: studiului de oportunitate, modalităţii de atribuire a serviciului public, contractului de delegare a gestiunii serviciului public, regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău şi a caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău

Social

ANUNȚ PUBLIC
În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în
calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa
ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna iulie 2020 a fost
iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

 proiect de hotărâre privind aprobarea: Studiului de oportunitate,
Modalităţii de atribuire a serviciului public, Contractului de delegare
a gestiunii serviciului public, Regulamentului serviciului public de
alimentare cu energie termică din municipiul Buzău şi a Caietului de
sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în
sistem centralizat din municipiul Buzău.
Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de
hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa
www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre
menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la
Ghişeul Unic, până cel târziu 09 iulie 2020, la responsabilul pentru relaţia
cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.
Proiectul de hotărâre a fost elaborat de specialiștii RAM Buzău.

Hotărâre : https://primariabuzau.ro/wp-content/uploads/2020/05/Hot.-Aprobare-Studiu-de-oportunitate-RAM-TERMO-VERDE.pdf

Anexă nr. 1 :https://primariabuzau.ro/wp-content/uploads/2020/05/Anexa-Nr.-1-1.pdf
Anexă nr. 2 :https://primariabuzau.ro/wp-content/uploads/2020/05/Anexa-Nr.-2-1.pdf
Anexă nr. 3 :https://primariabuzau.ro/wp-content/uploads/2020/05/Anexa-Nr.-2-1.pdf
Anexă nr. 4 :https://primariabuzau.ro/wp-content/uploads/2020/05/Anexa-Nr.-4.pdf

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.