Sport Club Municipal Gloria Buzău cu sediul în Buzău, Bd. Mareșal Averescu, nr. 5, jud. Buzău, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

Jobs

DENUMIREA POSTULUI: arhivar
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de executie
COMPARTIMENT: Administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: magaziner
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de executie
COMPARTIMENT: Administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: muncitor calificat- instalator
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de executie
COMPARTIMENT: Administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: muncitor calificat- electrician
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de executie
COMPARTIMENT: Administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: muncitor necalificat- ingrijitor baze sportive
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de executie
COMPARTIMENT: Administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
1. Arhivar – Compartiment Comunicare, Asistent Manager si Registratura :
– sunt absolvenţi de învăţământ mediu sau general.
– au minim 2 ani vechime in munca;
– să fie absolvent al unui curs de operare pe calculator, atestat prin diplomă/certificat de absolvire;
– să aibă specializare în domeniul arhivistic, atestată prin diplomă, atestat/certificat de absolvire;

2.Magaziner – Compartiment Administrativ :
– sunt absolvenţi de învăţământ mediu sau general.
– au minim 3 de ani vechime in campul muncii.
– au lucrat intr-o functie asemanatoare.

3.Electrician- Compartiment Administrativ :
– sunt absolvenţi de învăţământ mediu sau general;
– au absolvit o scoala profesionala sau curs de calificare cu diploma de electrician si atestat;
– au minim 2 ani vechime într-o functie asemanatoare;
– au minim 3 ani vechime in campul muncii.

4. Instalator – Compartiment Administrativ :
– sunt absolvenţi de învăţământ mediu sau general;
– au absolvit o scoala profesionala sau curs de calificare cu diploma ;
– au minim 2 ani vechime într-o functie asemanatoare;
– au minim 3 ani vechime in campul muncii.

5. Ingrijitor baze sportive – Compartiment Administrativ :
– sunt absolvenţi de învăţământ mediu sau general.
– au experienta in ingrijirea bazelor sportive.
– au minim 1 an vechime într-o functie asemanatoare.
– au minim 3 de ani vechime in campul muncii.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:
1. Publicarea anunțului 18.04.2024
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Sport Club Municipal Gloria Buzău cu sediul în Buzău, Bd. Mareșal Averescu, nr. 5, jud. Buzău, până la data de: 08.05.2024, ora 16.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 10.05.2024, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 13.05.2024, ora 15.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 14.05.2024, ora 09.00-13.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 15.05.2024, ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 16.05.2024, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 17.05.2024, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 20.05.2024, ora 09.00-13.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 21.05.2024, ora 10.00
11. Susţinerea interviului 22.05.2024, ora 09.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 23.05.2024, ora 16.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 24.05.2024, ora 09.00-13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.05.2024, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 27.05.2024, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: Maracine Violeta funcția Secretara, având numărul de telefon 0338.401.588.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook , Instagram YouTube , TikTok , Twitter .