PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 177 din data de 03.07.2020 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL. nr. 49/06.03.2019.

Social

ANUNȚ PUBLIC
În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de
primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa Consiliului
Local al Municipiului Buzău din luna iulie 2020 a fost iniţiat următorul
proiect de hotărâre cu caracter normativ:

 proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor
publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL
nr. 49/06.03.2019.
Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de
hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa
www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre
menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la
Ghişeul Unic, până cel târziu 06 iulie 2020, ora 14.00, la responsabilul
pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

Hotararea : https://primariabuzau.ro/wp-content/uploads/2020/07/NORMATIV-Hot.-Parc%C4%83ri-Publice.pdf

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.