HOTĂRÂRE privind validarea ratei de incidență aferente perioadei 23.10-05.11.2020 la nivelul județului Buzău

Social

Având în vedere:

 • prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
  Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru
  privind structura organizatorică, atribuţiilor, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative
  pentru situaţii de urgenţă;
 • prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • prevederile art. 5, alin. 1, lit. e) și art. 19 din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările
  ulterioare, privind unele măsuri pentru perevenirea și combaterea pandemiei;
 • prevederile H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României
  începând cu data de 15 octombrie 2020 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
  pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • prevederile anexei nr. 1 la Ordinul comun nr. 5487/1494/2020 al ministrului educației și
  cercetării și ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul
  unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea
  îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
 • adresa nr. 12225/06.11.2020 a Direcției de Sănătate Publică Buzău, privind analiza situației
  epidemiologice – incidența realizată la nivelul localităților din județul Buzău în perioada 23.10 –
  05.11.2020 din județul Buzău și propunerea aplicării scenariului de funcționare online în unitățile de
  învățământ din municipiul Buzău.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău
nr.782 /19.12.2018

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Validarea ratei de incidență, la nivelul localităților Nehoiu, Pătârlagele, Amaru, Balta
Albă, Beceni, Berca, Bisoca, Blăjani, Boldu, Bozioru, Brădeanu, Brăești, Breaza, Buda, C.A. Rosetti,
Calvini, Cătina, Chiliile, Cilibia, Cislău, Cochirleanca, Colți, Costești, Cozieni, Gălbinași, Gherăseni,
Ghergheasa, Glodeanu Sărat, Glodeanu Siliștea, Grebănu, Gura Teghii, Lopătari, Luciu, Măgura,
Mărăcineni, Mânzălești, Merei, Mihăilești, Murgești, Năeni, Padina, Pardoși, Pănătău, Pîrscov,
Pietroasele, Poșta Câlnău, Puiești, Racovițeni, Râmnicelu, Robeasca, Rușețu, Săgeata, Săhăteni,
Sărulești, Scorțoasa, Scutelnici, Siriu, Smeeni, Stâlpu, Tisău, Topliceni, Țintești, Ulmeni, Vadu Pașii,
Valea Salciei, Vâlcelele, Vintilă Vodă, Viperești, Zărnești, Ziduri, unde rata de incidență cumulată în
ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori și aplicarea măsurilor
prevăzute în anexa 3, art.1 alin.(6) și alin.(7), art.6 alin.(1) și alin.(2) și art.9 alin.(2) din H.G. nr.
856/2020 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie
2020 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19.

Art.2. Validarea ratei de incidență, la nivelul localităților Pogoanele (1,25/1000), Mărgăritești
(1,78/1000), Movila Banului (1,62/1000), Râmnicu Sărat (1,53/1000), Vernești (1,53/1000) unde rata
de incidență cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3 cazuri la
1.000 de locuitori și aplicarea măsurilor prevăzute în anexa 3, art.1 alin.(6) și alin.(7), art.6 alin.(1) și
alin.(2) și art.9 alin.(2) din H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României
începând cu data de 15 octombrie 2020 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Art.3. Validarea ratei de incidență, la nivelul municipiului Buzău, unde rata de incidență
cumulată în ultimele 14 zile a depășit 3 cazuri la 1.000 de locuitori (3,26/1000) și aplicarea măsurilor
prevăzute în anexa 3, art.1 alin.(6) și alin.(7), art.6 alin.(1) și alin.(2) și art.9 alin.(2) din H.G. nr.
856/2020 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie
2020 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19

Art.4. Începând cu data de 09.11.2020 se suspendă activitățile didactice din unitățile de
învățământ preșcolar, unitățile de învățământ școlar, unitățile de învățământ postliceal și unitățile de
învățământ universitar din municipiul Buzău, cursurile desfășurându-se după scenariul 3 (on-line).

Art.5. Măsurile stabilite potrivit prevederilor art. 1, art. 2, art. 3 și art.4 vor fi aplicate pentru o
perioadă de 14 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, cu evaluare la finalul acestei perioade.

Art.6. Pentru localitățile Bălăceanu, Cănești, Cernătești, Chiojdu, Florica, Largu, Odăile,
Podgoria, Săpoca, Valea Râmnicului, Unguriu se vor menține măsurile aprobate în hotărârile
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău nr. 64/28.10.2020, nr. 74/31.10.2020, nr.
78/02.11.2020 și 81/04.11.2020.

Art.7. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin
Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă și comitetelor locale pentru situații de urgență implicate.

P R E Ş E D I N T E
P R E F E C T
Leonard Dimian
VICEPREŞEDINTE VICEPREŞEDINTE
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
JUDEŢEAN BUZĂU Inspector Şef ISU Buzău
Neagu Petre Emanoil Col. Enache Valeriu

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.