Anunț public privind şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 15 noiembrie 2019 în care au fost adoptate hotărâri cu caracter normativ

Social

În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 15 noiembrie 2019 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

• Hotărârea nr. 326/15.11.2019 privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local, în condițiile O.G. nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale;

• Hotărârea nr. 330/15.11.2019 privind aprobarea de modificare a preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău;

• Hotărârea nr. 332/15.11.2019 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău;

• Hotărârea nr. 333/15.11.2019 privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău (Str. „13 Decembrie”, Str. „Vasile Golea”, Intrării “Iazului”, Str. „Coloniilor”);

• Hotărârea nr. 334/15.11.2019 pentru stabilirea tarifelor de acces pe proprietăţile Municipiului Buzău în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor electrice și de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi electrice și de comunicații electronice. Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menţionate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.