Anunț privind hotărârile cu caracter normativ adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Social

În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă
publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului
Buzău din 07 AUGUST 2020 au fost adoptate următoarele hotărâri cu
caracter normativ:

 Hotărârea nr. 179/07.08.2020 privind aprobarea Regulamentului
serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău,
precum şi a Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu
energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău;
 Hotărârea nr. 180/07.08.2020 privind aprobarea Studiului de
oportunitate privind „Stabilirea modalităţii optime de gestiune a serviciului
public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a Municipiului
Buzău”.
Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile
menţionate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.