Comunicat privind dispoziția Primarului Municipiului Buzău nr. 82 din 23.02.2023, privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor

Social

Prin Dispoziția Primarului Municipiului Buzău numărul 82 din 23.02.2023, polițiștii locali din cadrul Direcției Poliția Locală Buzău, au fost desemnați ca împuterniciți ai primarului, pentru a constata contravențiile și aplica sancțiunile contravenționale ce intră în competența primarului, prevăzute în Legea nr. 260/2008, republicată, privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor.

Persoanele fizice/juridice din municipiul Buzău au obligația de a-și asigura împotriva dezastrelor naturale (prin polita PAD), toate constructiile cu destinația de locuință, aflate în proprietatea acestora și înregistrate în evidențele organelor fiscale.

PAD – Polita de asigurare împotriva dezastrelor naturale – este o poliță de asigurare obligatorie care acoperă daunele produse de inundatii, cutremure sau alunecări de teren asupra locuintelor.

Atât în cazul constructiilor având destinatia locuintă aflate în coproprietate, cât și în cazul condominiilor, se va încheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuință în parte.

Nu intra sub incidenta prezentei legi anexele, dependințele, dotările și utilitătile care nu sunt legate structural de cladirea în care este situată locuinta asigurată si nici bunurile din interiorul locuintei.

Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se încheie în forma scrisă, fie în mod direct între PAID (Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor S.A.) si proprietarul locuinței, fie prin mijlocirea societatilor de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă.

Dovada existentei asigurarii obligatorii PAD (Polita de asigurare împotriva dezastrelor naturale), în cazul controalelor efectuate de autoritatile abilitate, o constituie polita de asigurare PAD, a cărei valabilitate este de 12 luni.

Nerespectarea prevederilor Legii nr. 260/2008, republicată, privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, respectiv a obligatiei de asigurare a locuintelor, se sanctioneaza de catre agentii constatatori din cadrul Directiei Politia Locala Buzău cu amenda de la 100 la 500 lei.

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook , Instagram YouTube , TikTok , Twitter .