Anunţ public privind hotărârile cu caracter normativ adoptate în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 20 iulie 2020

Social

ANUNȚ PUBLIC
În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de primar al municipiului
Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a
Consiliului Local al Municipiului Buzău din 20 IULIE 2020 au fost adoptate
următoarele hotărâri cu caracter normativ:

 Hotărârea nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înfiinţării unei
societăţi cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău,
cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice
Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;
 Hotărârea nr. 165/20.07.2020 privind aprobarea acordării unor
facilități fiscale, pentru anul 2020;
 Hotărârea nr. 166/20.07.2020 pentru aprobarea Strategiei pentru
tranziția la economia circulară în municipiul Buzău 2020-2030;
 Hotărârea nr. 167/20.07.2020 privind completarea Anexei nr. 4 la
Caietul de sarcini pentru prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție,
deratizare din cadrul Serviciului public de salubrizare al municipiului
Buzău, aprobată prin HCL nr. 71/30.03.2020 pentru aprobarea
Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare
din municipiul Buzău;

 Hotărârea nr. 168/20.07.2020 pentru modificarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor
publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr.
49/06.03.2019.
Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile
menţionate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.