Anunţ public privind hotărârile cu caracter normativ adoptate în şedinţa ordinară CLM din data de 12 decembrie 2019

În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 12 decembrie 2019 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ: • Hotărârea nr. 345/12.12.2019 pentru aprobarea […]

Continue Reading